1 Thông tin phòng đặt
2 Thông tin của bạn
3 Xác nhận phòng đặt của bạn
Phòng bungalow gia đình hướng vườn

Phòng bungalow gia đình hướng vườn

Số lượng khách tối đa: 3 người / phòng

Giá phòng: 450,000 VNĐ / Đêm

Được bao gồm: Thuế GTGT, phí dịch vụ

Ngày đặt phòng:

Số đêm: 0

Tổng: 0 VNĐ / 0 Đêm