1 Thông tin phòng đặt
2 Thông tin của bạn
3 Xác nhận phòng đặt của bạn
Phòng tiêu chuẩn 2 giường đôi hướng vườn

Phòng tiêu chuẩn 2 giường đôi hướng vườn

Số lượng khách tối đa: 4 người / phòng

Giá phòng: 400,000 VNĐ / Đêm

Được bao gồm: Thuế GTGT, phí dịch vụ

Ngày đặt phòng:

Số đêm: 0

Tổng: 0 VNĐ / 0 Đêm