Trang Chủ / Hướng Dẫn Đặt Phòng

Hướng Dẫn Đặt Phòng

Bước 1 : Nhấn vào BOOK NOW ở phía trên hoặc nhấn vào đây
Bước 2 : Nhấn vào View Map để xem vị trí -> Nhấn vào BOOK NOW chọn cơ sở đặt phòng
Bước 3 : Kéo xuống Availability -> Chọn ngày Check-in, Check-out, số lượng phòng -> Đặt (RESERVE)
Bước 4 :Nhập thông tin cần thiết -> Nhấp Manual Without CrediCard -> BookNow
Sau khi hoàn thành bạn sẽ nhận được mail xác nhận từ BeHome. Nhớ check mail nhé